Phoebe là ai?

Phoebe là ai?

Phoebe Diễm là ai?

Mình xin giải thích 1 chút về cái tên Phoebe Diễm. Phoebe nghĩa là Tỏa sáng. Mình tin rằng tất cả chúng ta đều “tỏa sáng” theo một cách nào…
243 lượt xem