Đăng bởi Phoebe Diễm

Tự học và đi học
Chuyện đời

Tự Học và Đi Học

Tự học hay đi học, đây là câu hỏi của rất rất nhiều bạn mới bước vào lĩnh vực Marketing nói chung. Hôm nay mình sẽ viết hướng dẫn để…
232 lượt xem
Phoebe là ai?

Phoebe Diễm là ai?

Mình xin giải thích 1 chút về cái tên Phoebe Diễm. Phoebe nghĩa là Tỏa sáng. Mình tin rằng tất cả chúng ta đều “tỏa sáng” theo một cách nào…
308 lượt xem